ایران نبرد
سایت اینترنتی ماهنامه نبردخلق ارگان مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

جُنگ خبر
بولتن خبار روزانه "برگزیده از منابع مختلف داخل و خارج کشور"

Iran Real News
اخبار، تحلیل و خواندنیها به زبان انگلیسی

رادیو پیشگام
صدای سازمان فدایی، هوادارن و دوستدارن آن

بولتن خبری ایران نیرد
گزیده اخبار مهم روزانه در رابطه به موضوعات روز جهانی

بولتن اخبار زنان
خبرهای مربوط به جنبش زنان، فعالیتها و تلاش آنان برای برابری از سراسر جهان

بولتن اخبار کارگران
اخبار اختصاصی کارگران و مزدبگیران در ایران و سراسر جهان برای دستیابی به حقوق انسانی خود

منتخبی از مقاله های نبرد خلق
گزیده ای از مقالات نشریه نبرد خلق با موضوعاتی متنوع اما مهم و تاثیر گذار

رویدادها
گذری به تاریخ و اتفاقات جهانی "خواندنی و تکرار کردنی ها" تا فراموش نشود که تاریخ از امروز شروع نشده است.

ارتباط با ما
برای ارتباط با ما می توانید با آدرسهای زیر تماس بگیرید، نزدیکترین آدرس به محل زندگی خود را انتخاب کنید و با فرستادن نامه و پیام به سازمان وصل شوید.

فرانسه
Nabard / B.P 20 / 91350 Grigny Cedex / Fance

آلمان
Nabard Post Fach 102001- 50460 Koln Germany

ایتالیا
Nabard C.P 307-65100 Pescara Italia

آمریکا
Nabard PO  Box1361- Paramus.NJ / 07653  USA

مباحث تئوریک
گفتاری درباره انقلاب سوسیالیستی و امکان وقوع آن در یک کشور.
این مطالب توسط رفیق مهدی سامع در سمینارهای داخلی سازمان بطور ماهانه بیان شده اند و همچنان ادامه دارد.
فایل شنیداری آن اکنون به درخواست تعدادی از رفقا و هواداران سازمان برای استفاده همگانی منتشر می شود.
امکان حضور شما در این سمینارها وجود دارد. برای تنظیم قرار و شرکت در آنها با ای میل های سازمان تماس بگیرید.

توجه:
1- برای شنیدن هر فایل روی آن یکبار کلیک کنید.
2- برای ضبط هر فایل روی شکلک روبروی نام آن کلیک کنید.
3- برای پخش کننده خارجی اینجا کلیک کنید .

 

منشور سازمان                 The charter of Fadaei
سازمان چریکهای فدایی خلق یک سازمان کمونیستی است که علیه امپریالیسم و انحصارات سرمایه داری و برای تحقق شعار "از هرکس به اندازه استعدادش و به هرکس به اندازه نیازش" مبارزه می کند.

English

Dutch Italian French Swedish

نبرد خلق
ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

آرشیو نبرد خلق
شماره های گذشته نبرد در فرمت های مختلف

فعالیتهای سازمان
گزارش فعالیهای سازمان در عرصه های مختلف

اطلاعیه ها
 

اسناد
متن اسناد و مباحث داخلی سازمان

جنبش فدایی
مطالب برگزیده مربوط به جنبش فدایی از منابع متفاوت

شهدای فدایی
نام و عکس و تاریخ شهادت رفقای فدایی

آثار کلاسیک و آموزشی
منتخبی از آثار اندیشه ورزان و تئوریسین های کمونیست

انتشارات
کتابهای منتشر شده توسط سازمان در داخل و خارج کشور

سازمانهای سوسیالیست جهانی
 

شورای ملی مقاومت
 

آدرسهای مفید