Het Manifest van de Organisatie van de Iraanse Volkís Fadayee Guerillaís (verder organisatie genoemd) aan het begin van 21ste eeuw.

1- De Organisatie van de Iraanse Volks Fadayee Guerrillaís is een communistische organisatie die zich verzet tegen imperialisme en kapitalistische monopolies. De organisatie strijdt om het principe van ď verwacht van iedereen volgens haar/zijn talent en geef aan iedereen volgens haar/zijn behoeftes". De organisatie beschouwt het socialisme als het enige alternatief voor de kapitalistische maatschappij, en het enige middel voor het beschermen van mensen tegen oorlog en armoede.
De organisatie is van mening dat de vooruitgang en volledige totstandbrenging van socialisme, een globale kwestie is, en het zou gepaard gaan met het verkleinen van de staat. De organisatie beschouwt zich als een deel van de globale socialistische beweging en arbeidersbeweging en strijdt onophoudelijk tegen neoliberalisme en haar agressie ten opzichte van de levensstandaard en het levensonderhoud van de mensen, omdat deze houding de maatschappij tot verval brengt en naar vernietiging leidt.

2- Een socialistisch systeem is democratisch, pluralistisch, en seculaire (scheiding tussen kerk of ideologie en de staat). Het is gebaseerd op directe participatie van de mensen in hun eigen zaken en de erkenning van hun recht van zelfbeschikking. De organisatie is tegen elke vorm van ondemocratisch socialisme, tegen het combineren van de communistische partij met de overheid en tegen elke onderdrukkende en totalitaire vorm van socialisme. De organisatie verzet zich tegen interferentie in het privť leven van het individu, en is tegen een charismatisch socialisme.

3- De beschouwingen en denkbeelden van de voornaamste leiders en theoretici binnen de globale communistische beweging,(Marx, Engels, Lenin etc.), zijn voor de organisatie niet zoals "bevroren dogma's" maar als "praktische richtlijnen". Daarom, verwerpen wij het om elke vorm van het simplistisch denken, imitaties, dogmatisme en absolutisme als grootste belemmering voor de ontwikkeling van progressieve en revolutionaire ideeŽn. Onze gedachten en theorieŽn zijn op de mensheid geconcentreerd en staan in harmonie met wetenschappelijke aanwinsten. De organisatie is er van bewust dat in haar gedachten en theorieŽn, onvermijdelijk beperkingen en gebreken bestaan en ook uitdagingen en moeilijkheden. Dit kunnen we slechts overwinnen als we ons inspannen om die theorieŽn aan te passen aan de objectieve vooruitgang van de maatschappij, evenals aan de wetenschappelijke en technologische aanwinsten.
De organisatie verwerpt het idee dat elke vraag een kant klaar en voorbereid
antwoord heeft. Daarom, zowel in gedachte als in theorie, bepleit de organisatie tolerantie, kritiek, onderzoek en een objectieve evaluatie van de sociale praktijk, als de maatstaf voor theorie.

4- De organisatie bepleit modernisme en aanvaardt dat het noodzakelijk is om politieke vordering met de wetenschappelijke en technologische revolutie van het eind van de twintigste eeuw te coŲrdineren. Wij strijden tegen elke vorm van de navolging van- en gehoorzaamheid aan de traditionele instellingen, waarden en methodes die ons voortdurend van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen vervreemden.

5- De organisatie poogt om een politiek, sociaal, economisch, en cultureel ontwikkelingsproces te institutionaliseren. Een duurzame, intern geproduceerde, democratische en harmonieuze ontwikkeling is het principe waarmee de organisatie richting geeft aan haar praktijk. Bij elk ontwikkelingsplan geeft de organisatie voorrang aan politieke ontwikkeling, en pleit voor een decentraliseerd democratisch systeem, gebaseerd op politiek pluralisme. Tevens verdedigt de organisatie het onderbouwen van democratische instituten die een sleutelrol spelen bij de opbouw van een goed gefundeerde civiele maatschappij.

6- De organisatie heeft voortdurend gepleit voor de sociale rechtvaardigheid en blijft pleiten voor de rechten van de arbeiders om zich te kunnen verenigen, te staken en supervisie uit te voeren.
Bij de koersbepaling ten aanzien van de verschillende klassen in Iran, besteed de organisatie aandacht aan de arbeiders en werknemers. De organisatie houdt zich aan dit standpunt dat onderwijs, volksgezondheid, sociale zekerheid, water, elektriciteit, olie, de grote strategische industrieŽn en belangrijke minerale reserves, openbare eigendom zijn en moeten blijven.

7- De organisatie eist voortdurend om een einde te maken aan elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit, godsdienst en ras. De organisatie is van mening dat de belangrijkste eenheid van de maatschappij noch de familie, noch een andere instelling maar individuen zijn die van gelijke rechten genieten, ongeacht kleur, ras, godsdienst, nationaliteit en geslacht. De organisatie zet de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en andere relevante Internationale overeenkomsten boven op de agenda van de organisatie, niet uit tactische overwegingen of voor propaganda, maar als strategische en fundamentele richtlijnen.
De organisatie strijdt voortdurend tegen de godsdienstige en geslacht georiŽnteerde apartheid die in Iran heerst, en verdedigt de feministische beweging van Iran.

8- Op interne en internationale niveaus, is de organisatie altijd verdediger van de bescherming en verbetering van het milieu. Daarom verwerpt de organisatie elk eenzijdig project dat onder de demagogische mom van economische verbeteringen, het milieu destabiliseert en vernietigt.  

9- Internationaal, bepleit de organisatie vreedzame co-existentie, en crisisbestrijding, evenals de verwijdering van alle massavernietiging wapens (kern, chemische, bacteriŽle wapens, enz.).
De organisatie biedt vastberaden steun aan alle progressieve bewegingen zoals: arbeidersbewegingen voor de verbetering van levensomstandigheden, de feministische beweging, bewegingen om het milieu te beschermen en te verbeteren, de internationale beweging voor de vooruitgang van de mensenrechten, cultureel - artistieke beweging om de maatschappij te moderniseren, de internationale beweging voor bevolkingsgroeicontrole, de beweging voor kinderbescherming, de beweging voor de jeugdparticipatie in de maatschappelijke zaken, de beweging voor seksuele oriŽntatie vrijheid, en de internationale beweging tegen fundamentalisme en racisme.

10- Aan het begin van de 21ste eeuw, zijn de doelstellingen in het manifest van de Organisatie van de Iraanse Volks Fadayee Guerrillaís te bereiken door eerst de Islamitische Republiek en heerschappij van de geestelijke leider in Iran (welayat-e Faghih) omver te werpen.
De enige grondige remedie is volgens de organisatie het omverwerpen van het systeem der welayat-e faghih, met al zijn fracties en interne bendes, door middel van een revolutionaire gewapende strijd die gebonden is met de sociale bewegingen onder het Iraanse volk. De organisatie beschouwt dit als zijn directe plicht, en steunt in dit opzicht elke inspanning.

11- In de huidige situatie beschouwt de organisatie de Nationale Raad van Verzet van Iran als democratisch alternatief voor het regime van Welayat-e Faghih, en acht participatie in deze coalitie noodzakelijk voor verenigde strijd.

12- De organisatie nodigt alle Iraanse communisten die voor het realiseren van dit manifest strijden, uit om zich hier aan te voegen.
De organisatie nodigt de democratische en progressieve persoonlijkheden en groeperingen uit om dit te steunen en ons bij te staan in de strijd tegen het regime van welayat-e faghih, en zodoende ondersteuning te bieden aan de totstandbrenging van onafhankelijkheid, democratie, vrede, vooruitgang, en de soevereiniteit van het Iraanse volk.

Weg met het totalitaire religieuze regime van Welayat-e Faghih met al zijn interne fracties.
Leve de gewapende revolutionaire strijd.

 

[English] [French] [Farsi] [Dutch]