اطلاعيه

قيام ضداستبدادي دانشجويان، زنان و مردان ايران زمين

نابود باد استبداد مذهبي-زنده باد آزادي و سكولاريسم

امروز به مناسبت ‌١٦ آذر، روز دانشجو، دهها هزار نفر از دانشجويان، جوانان، و زنان و مردان ايران زمين در نقاط مختلف شهرهاي تهران، تبريز،اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز  بپاخاستند و تنفر و انزجار خود را از استبداد مذهبي حاكم بر ايران ابراز داشتند. برخي شعارهاي دانشجويان، جوانان و زنان و مرداني كه  امروز و بپاخاسته بودند چنين بود:  مرگ بر استبداد- زنده باد آزادي،  زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مرگ برطالبان چه كابل چه تهران، خاتمي استعفا استعفا، دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد، توپ تانك مسلسل ديگراثر ندارد، يك روزي طالبان بيرون مي‌رود از ايران، رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم، علي فلاحيان سردسته جانيان، هاشمي عراقي استعفا استعفا، انصار برو گمشو، رهبر برو گمشو.

در تهران علاوه بر محوطه دانشگاه،هزاران  نفر در خيابانهاي فخررازي،انقلاب (روبروي درب اصلي دانشگاه تهران)، شهداي ژاندارمري، كارگر، 16 آذر، طرف بلوار كشاورز و دوازدهم فروردين و در ميدان انقلاب، در هفت حوض نارمك، در ميدان ونك، و به تظاهرات گسترده دست زدند. در خيابان انقلاب (روبروي درب اصلي دانشگاه تهران) هزاران تن از مردم شعار مي‌دادند: ‌دانشجو دانشجو حمايتت مي‌كنيم- زنداني سياسي آزاد بايد گردد.

عصر امروز در خيابان كارگر و اميرآباد شمالي(در تهران) چند هزار تن از تظاهر گنندگان ترانهحركت از اين بيش شتابان كنيم را كه داريوش، براي 16 آذر امسال خوانده است را دسته جمعي مي خواندند.

مزدوران نيروي انتظامي و لباس شخصيها(انصار حزب الله) به تمامي  اين حركتهاي گسترده با وحشيانه ترين شكل حمله كردند و تعداد زيادي را زخمي و دستگير كردند. خبر گزاري دولتي ايسنا گزارش داده است كه:در پي درگيري‌هاي نيروهاي لباس شخصي با تجمع‌كنندگان در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه تهران، خبرنگار يكي از روزنامه‌ها نيز مورد تعرض قرار گرفت و واكمن و كارت خبرنگاري او توقيف شد.

اين قيام گسترده مردمي كه خبر آن را خبرگزاريهاي مهم  جهان مخابره نمودند در حالي صورت گرفت كه وزارت كشور خاتمي براي تظاهرات، در مقابل دانشگاه تهران، مجوز نداده بود و همه ي اصلاح طلبان قلابي دانشجويان و جوانان را به آرامش دعوت كرده بودند. عصر امروزعلي شكوري‌راد، عضو كميسيون اصل نود مجلس ارتجاع و از سركردگان باند دفتر تحكيم وحدت در مورد  شعار رفراندوم، به خبرگزاري دولتي  دانشجويان گفت: بحث همه‌پرسي، بحثي قانوني است و تنها اختصاص به دانشجويان ندارد. اصل موضوع همه‌پرسي يك ظرفيت قانوني است كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده و هيچ تفاوتي با قانون‌گذاري مجلس ندارد.

دوم خرداديها مي خواهند از تظاهرات گسترده مردم براي چانه زني در بالا سو استفاده كنند. اما مردم ايران امروز نشان دادند كه خواهان سرنگوني تماميت رژيم استبدادي مذهبي ولايت فقيه هستند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همبستگي با جنبش بپاخاسته مردم و ضمن محكوم نمودن سركوب اين جنبش، خواستار دخالت جدي كمسيون حقوق بشر ملل متحد و سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق بشر براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط كليه زندانيان سياسي و دستگير شدگان قيام امروز مي باشد.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

شنبه 16 آذر 1381- 7 دسامبر 2000