اطلاعیه  مطبوعاتی سازمان  چریکهای فدایی خلق  ایران

 

ازماهها قبل، حضورودخالت همه جانبه دولت  بنیادگرا ی اسلامی ایران در مسایل داخلی عراق برهمه آشکار گردیده بود. این دخالتها در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که  براصل صدور به اصطلاح "انقلاب اسلامی" به کشورهای عربی ودیگر ممالکی با اکثریت مسلمان بناگردیده، صورت می پذیرد. رژیم حاکم برایران، برای جامه عمل پوشاندن به این هدف، همچون گذشته از تروریسم  بین المللی در جهان و به  ویژه در اروپا استفاده  می کند.

دلیل غیرقابل انکارنقش جمهوری اسلامی دراقدامات  تروریستی، حکمهای پرشمار دادگاه های اروپایی که بالاترین مقامات دولت جمهوری اسلامی از جمله رهبرآن، آیت الله  خامنه ای را دراین باره مسوول معرفی کرده اند، می باشد.

درروزهای گذشته، رییس جمهور پیشین، هاشمی رفسنجانی اعلام کرده  بود، "نبض جهان در عراق می زند و نه  درنیویورک." این به نوبه خود نشانگر جابه جایی مرکز بحران و دخالت همه جانبه دولت ایران در بحران عراق می باشد. سرویسهای اطلاعاتی اروپایی، ازجمله SISM (ایتالیا)، در روزهای گذشته پشتیبانی ایران ازمقتدی صدر وهمکاری تنگاتنگ جناحهای تندرو بنیادگرایان ایرانی را گزارش داده  اند.  دقیقا به همین دلیل بسیار عجیب به نظرمی رسد که  همزمان از سوی نیروهای امنیتی ایتالیا، دموکراتهای ایرانی شدیدا "تحت نظر" قرار گرفته و نه  دولت جمهوری اسلامی ایران. به  صورتی که  به  نظرمی رسد مرکز بحران و پدرخوانده سیاسی اعمال وحشیانه و توجیه ناپذیرعلیه شهروندان ایتالیایی درعراق ما بودیم و نه  دولت  ایران!

ما قتل وحشینه فابریسیوکواترکی را محکوم کرده وهمزمان یادآورمی شویم که  دقیقا در اینجا(رم)، دولت  ایران به وسیله  قاتلانی که قضات  ایتالیایی هنوزدرپیگرد آنها هستند، محمد حسین  نقدی، نماینده  وقت شورای ملی مقاومت را  به قتل رساند. ما یکبار دیگر برخواست خود مبنی بر بازبینی پرونده  ترور نقدی  برای تحویل  قاتلان  و  فرمان  دهندگان  آنها به عدالت، تاکید می کنیم.

با اطمینان اعلام می کنیم که هیچ نقطه تاریکی در فعالیتهای سیاسی و افشاگرایانه ما وجود ندارد و فراتر از آن، به هیچ  وجه  نمی توان ما را همپایه "تروریسم  بین المللی" معرفی کرد، درصورتی که  این اتهام درمورد دولت  ایران صدق می کند. یک دلیل  دیگر همپالگی دولت ایران را  در برخورداری آن از امکان  فشار و تاثیرگذاری بر گروههای تروریستی و به ویژه مقتدی صدر و باند مسلح  وی می توان  مشاهده  نمود.

درپایان نگرانی خود پیرامون عملکرد آنان که خود را مخالف تروریسم و علیه کشورهای پشتیبان آن نشان می دهند و همزمان  باآن به معامله می نشیند را ابراز می کنیم. این  ناهمگونی غیرقابل  توجیه است.  

 

 

مسوول روابط خارجی سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران

مهرداد قادری

16/ آوریل/ 2004