پیام سخنگوی سازمان به یاسر عرفات

 

جمعه 29 اکتبر 2004

بیمارستان پرسی

 

عالیجناب یاسر عرفات، رهبر عالیقدر مردم فلسطین

 

با سلام و درودهای گرم و با آرزوی بازیابی هرچه زوتر سلامتیتان 

شما طی چندین دهه در تلاشی خستگی ناپذیر در جهت حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل خود و استقرار صلح و دوستی بین دو ملت فلسطین و اسرائیل، سختیها و رنجهای بسیاری را تحمل کردید.

بیماری شما مردم فلسطین و دوستاران صلح و آزادی را سخت نگران کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگر وجود شما برای مردم فلسطین ضروریست.

یکبار دیگر صمیمانه از جانب خود و رفقایم برای شما سلامتی و بهبودی برای مردم فلسطین در مبارزه عادلانه شان پیروزی آرزو می کنم.

 

سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

مهدی سامع

پاریس – 29 اکتبر 2004

 

 

رونوشت : سفارت فلسطین در پاریس