پیام تسلیت به خانواده و یاران زنده یاد فرشید شریعت( همایون فرهادی)

 

با اندوه  و تاسف بسیار رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) در گذشت. بر اساس اطلاعیه  کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران که امروز منتشر شد، این رفیق مبارز که از زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری شاه و از تبعیدیان دوران سیاه استبداد مذهبی بود در 49 سالگی و بر اثر سکته قلبی درگذشته است.

ما در گذشت این مبارز پر سابقه را به همسر، فرزندان و خانواده زنده یاد فرشید شریعت و به رفقای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و به تمامی فعالان جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ایران تسلیت می گوئیم.

از طرف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

مهدی سامع

دوشنبه ١٨ آبان ١٣٨٣ – ٨ نوامبر ٢٠٠۴